Interesują Cię…

usługi Działu Marketingu

...czy Analizy Laboratoryjne

Skontaktuj się z nami:
 
+48 12 635 67 20

Marketing w branży mięsnej jest często niedoceniany.
Wierzymy, że czas to zmienić!

seminaria

dla prezesów i właścicieli zakładów mięsnych

szkolenia

dla wybranej grupy pracowników naszego klienta

rozwiązania BTL/ATL

w oparciu o wytyczne klienta i dane rynkowe

propozycje produktowe

z uwzględnieniem indywidualnego profilu klienta

Kompleksowe konsultacje

oraz wizyty wraz z Działem Rozwoju i Wdrożeń

Badania

dedykowane marketingowi w branży mięsnej

SMAKOVITA

SMAKOVITA

To przede wszystkim ludzie: zgrany zespół ekspertów, którzy doskonale rozumieją potrzeby rynku i trzymają rękę na pulsie branżowych nowości.

Marketing w branży mięsnej nie ma dla nas tajemnic.

Do zagadnień marketingowych podchodzimy kompleksowo. Służymy pomocą w opracowywaniu strategii krótko i długoterminowych, tworzeniu planów komunikacyjnychrozwiązań graficznych dla celów reklamowych.

Na zlecenie klienta przeprowadzamy szczegółowe badania marketingowe, by doprecyzować gotowe projekty, bądź stworzyć zupełnie nowe. Marketing w branży mięsnej jest na styku tradycji z nowoczesnością, ale unikalne pomysły zawsze są w cenie. Jesteśmy dumni z oryginalnych konceptów produktowych, które realizujemy we współpracy z największymi producentami wędlin w kraju.

kompleksowość obsługi
99%
tworzenie planów komunikacyjnych
85%
oryginalność
93%
badania marketingowe
99%

Pilotujemy nowości od konceptów, aż po końcowy produkt, mając na uwadze wcześniej wypracowaną strategię producenta oraz bieżące dane rynkowe. Rozwój, pozycjonowanie i utrzymanie produktu na rynku to proces, który wymaga spójnej i przemyślanej strategii.By być na bieżąco z interesującą nas ofertą, nieustannie prowadzimy monitoring rynku wyrobów gotowych w kanale nowoczesnym i tradycyjnym. Analizujemy nowości, liderów w poszczególnych kategoriach produktowych i ich konsumencki feedback.

Potrzeby i oczekiwania konsumentów

Potrzeby i oczekiwania konsumentów

wciąż ewoluują – nasze propozycje dla klientów uwzględniają owe zmieniające się wymagania.

Jak badamy rynek?

Badania sensoryczne

prowadzone są zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, z konsumentami wędlin. Do badań sensorycznych w obrębie firmy wykorzystywane jest profesjonalne Laboratorium Sensoryczne jakie posiadamy w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Bochni.

Badania obserwacyjne w miejscu sprzedaży

gdy zestawiamy deklaracje konsumenta przed wejściem do sklepu z jego wyborem przy półce. Jest to metoda określająca grupę docelową, która najczęściej sięga po dany produkt.

Badania ilościowe

określające częstotliwość występowania pewnych opinii i trendów wśród interesującej nas grupy docelowej. W ten sposób określa się poziom akceptacji dla zjawisk badanych.

Badania jakościowe (FGI)

zogniskowane wywiady grupowe. Grupa złożona jest zwykle z 8 osób, dyskusja kierowana przez moderatora trwa ok. 2 godz., a Klient ma możliwość podglądu jej przebiegu zza lustra weneckiego. Badania te obejmują zakres całej Polski i dopasowywane są konkretnych produktów, konceptów oraz grup docelowych.

Po co marketing w branży mięsnej? Za każdym produktem stoi idea: pomożemy Ci ją zdefiniować.
Magdalena NowakDyrektor ds. Marketingu REGIS

Analizy laboratoryjne
na zlecenie klienta dokonujemy pomiarów w naszych firmowych labolatoriach

Przeprowadzamy:

  • badania fizykochemicznemikrobiologiczne gotowych wyrobów mięsnych oraz dodatków w formie proszków
  • w zakresie analiz fizykochemicznych: badanie zawartości białka metodą Kjeldahla, zawartości fosforanów, tłuszczu, chlorków, wody, popiołu, hydroksyproliny
  • w ramach analiz mikrobiologicznych: oznaczenie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, bakterii z grupy Coli, Escherichii Coli, Salmonelli, Staphylococcus aureus, pleśni i drożdży, bakterii beztlenowych, przetrwalnikujących i redukujących siarczany (IV)
  • pomiary lepkości w szerokim zakresie temperatur za pomocą aparatu Brookfielda


Dysponujemy trzema laboratoriami:

Laboratorium analiz sensorycznych

Zainwestowaliśmy w nowoczesne, kompleksowo wyposażone laboratorium analiz sensorycznych. Zostało ono zaprojektowane i wykonane przy pomocy największych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, specjalizujących się właśnie w badaniach sensorycznych.

Nasze laboratorium składa się z 2 pomieszczeń: przygotowalni oraz właściwego pomieszczenia oceny sensorycznej, w skład którego wchodzi 6 indywidualnych stanowisk do oceny. W pracowni zapewnione są optymalne warunki, które eliminują wpływ czynników zewnętrznych, ułatwiają koncentrację, a co za tym idzie – pozwalają na rzetelne wyniki oceny.

Laboratorium mikrobiologiczne

Oznaczamy: ogólną liczbę drobnoustrojów, bakterie z grupy Coli, Escherichię Coli, Staphylococcus aureus, Salmonellę oraz pleśnie i drożdże. Laboratorium odpowiedzialne jest przede wszystkim za kontrolę jakości wyrobów własnych oraz badanie higieny w Zakładzie Produkcyjnym. Całość badań oparta jest na szczegółowym harmonogramie zawartym w Księdze Jakości.

Laboratorium fizykochemiczne

Wykonuje analizy podstawowe oraz specjalistyczne. Obok możliwości oznaczenia białka, badamy zawartość fosforanów, tłuszczu, soli, wody, popiołu i hydroksyproliny. W puli analiz fizyko-chemicznych istotne miejsce zajmuje badanie lepkości środków zagęszczających, a w szczególności określenie zależności lepkości od temperatury. Laboratorium ma także możliwość badania tekstury wyrobów mięsnych.

Posiadamy Spektrometr FTNIR (w zakresie bliskiej podczerwieni) Spectrum One NTS firmy Perkin Elmer. Spektrometr służy do badań tożsamościowych surowców i produktów, wykonywanych w ramach prac Działu Kontroli Jakości. Jest urządzeniem pracującym w standardach farmaceutycznych, umożliwiającym pełną kontrolę nad jakością wyrobów gotowych naszej firmy.

Profesjonalne labolatorium

Profesjonalne labolatorium

Stworzenie profesjonalnego laboratorium sensorycznego to nasza inwestycja w gwarancję jakości i powtarzalności najważniejszej cechy produktu spożywczego, jakim jest jego smak.
Stworzenie profesjonalnego laboratorium sensorycznego to nasza inwestycja w gwarancję jakości i powtarzalności najważniejszej cechy produktu spożywczego, jakim jest jego smak.
Robert KalitaTechnolog